(Shqip) GSHDNJ: DHUNIMI I INSTITUCIONIT TË KISHËS SË SHËN MËRISË NË PËRMET ËSHTË NJË PREÇEDENT I RREZIKSHËM I URREJTJES FETARE

Преводот е недостапен на македонски