(Shqip) GSHDNJ: DEBIMI I ROMËVE NJË PREÇEDENT QË DUHET TË NDËRSHKOHET NGA ORGANET KOMPETENTE

Преводот е недостапен на македонски