(Shqip) LIQENET E PRESPËS JANË NOMINUAR SI “LIGATINË ME RËNDËSI NDËRKOMBËTARE” NË KUADËR TË KONVENTËS SË RAMSARIT PËR LIGATINAT

Преводот е недостапен на македонски