Канцеларијата за образование во Булќиза му одговори на Македонците од Голо Брдо на нивното барање за изучување на македонскиот јазик

Канеларијата за Образование во Булќиза која е надлежна за образованието во Голо Брдо, после три месеци одговори на петицијата на Македонците од Требиште, областа Голо Брдо за изучување на македонскиот јазик во училиштето “10 Покојници” во Требиште.

Писмото од Канцеларијата за образование во Булќиза до “МОСТ”

Писмото од Канцеларијата за образование во Булќиза до “МОСТ”


На 11 јануари 2013 година македонското друштво “Мост” од Голо Брдо поднесе петиција потпишана од 45 родители со која се бараше од надлежните институции во Албанија да во училиштето “10 покојници” во с.Требиште, Голо Брдо нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик.

После 20 дена откако не добија одговор на ова нивна петиција, македонското друштво “Mост” на 2 февраури 2013 година испрати писмо до Владата на Албанија, Нардониот Првобранител, Комисионерот против дискриминација, како и до странските мисии и амбасади во Албанија каде бараше помош за решавање на ова нивно легитимно право.

После ова нивно второ барање Канцеларијата за образование во Булќиза на 27 март 2013 година испраќа одговор до претседателот на македонското друштво “Мост”, Бесник Хасани.

Во писмото стои:

“Почитуван г-дин Хасани,

Ви благодариме за вашето писмо од 2 февруари 2013 година.

Откако, со посебно внимание го разгледавме вашето барање за отварање на настава на македонски јазик за децата од деветолетката “10 покојници” во Требиште, Голо Брдо, ве известуваме дека:

Согласно законот бр.69/2012 “За предуниверзитетски систем во Република Албанија”, започнато е со уредување на подзаконските акти, наредби, упатства и нормативни одредби за негова инплементација. Во согласност со горенаведениот закон, наставата на странскиот обврзувачки јазик – англиски- ќе започни во трето оделение, додека во 7-мо оделение ќе започни по избор настава за втор странски јазик. Врз основа на поднесените барања, училиштето го избира вториот странски јазик и го предлага до надлежната Канцеларија за oбразование.

Канцеларијата за образование, земајќи ги во предвид ресурсите, било човечки или финасиски, донесува одлуки за вториот јазик кој ќе се изучува во училиштата кои се во нејзина надлежност”- стои во писмото oд Канцеларијата за образование во Булќиза.

Претседателот на македонското друштво “Мост”, Бесник Хасани, кој беше главниот иницијатор на ова петиција за весник Македониум изјави дека не се задоволни од одговорот од Канцеларијата за образование во Булќиза, според кој со новиот закон за образование македонските деца во Требиште ќе можи да го изучуваат македонскиот јазик како втор изборен странски јазик и само во 7-мо оделение.

Бесник Хасани

Бесник Хасани

“Ние бараме нашите деца да го изучуваат македонскиот јазик уште во прво оделение. Кај нас децата до 7 години не знаат албански јазик, и него почнуваат да го изучуваат во училиште. Нема да се откажиме со нашето барање се додека не се воведе македониот јазик во училиштата во Голо Брдо ” - истакна Хасани за весник Македониум.

На изборната конференција на општинскиот комитет Требиште на партијата Македонска алијанса за европска интеграција, која се одржа на 27 март во Требиште, Голо Брдо се дискутираше и за петицијата за изучувањето на македонскиот јазик во Голо Брдо. Васил Стерјовски од Македонска алијанса за европска интеграција истакна дека после успехот со враќањето на македонското име на општина Пустец од страна на албанскиот парламент, сега Македонска алијанса за европска интеграција на престојните парламентарни избори во јуни 2013 година ќе коалицира со таа албанска партија која ќе ни гарантира изучување на македонскиот јазик низ цела Албанија, таму каде што Македонците преку петиции ќе бараат изучување на македонскиот јазик. Барањето за изучување на мајчиниот јазик е законско право кое што на Македонците и на другите малцинства им е гарантирано со закон а и други Конвенции што Албанија ги има потпишано за заштита на малцинствата- истакна Стерјовски.

Областа Голо Брдо во Албанија административно поделена е на три општини Требиште, Острени и Стеблево, опфаќајки 20-на села населени со Македонци.

Тука Македонците не се признати од страна на албанската држава и немаат право да го изучуваат македонскиот јазик во училиштата, иако го зборуваат.

Единствено кој се признаваат во Албанија се Македонците во Мала Преспа кој имаат минимални права и го изучуваат во училиштата македонскиот јазик. (Македониум)