ДЕВЕТТИ СЕМАКЕДОНСКИ СОБИР ЗА 141 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Преставници на Македонците од соседните земји на Македонија во Прилеп

Преставници на Македонците од соседните земји на Македонија во Прилеп

По повод 141 годишнината од раѓањето на великанот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев, а во организација на граѓанската иницијатива за национално, културно и духовно обединување на македонскиот народ НЕ-ИМА од Прилеп, на 2 и 3 февруари 2013 година во Домот на културата Марко Цепенко и во Центарот Дион во Прилеп се одржа деветтиот семакедонски собир со тематска расправа “Улогата на политиката, научните институции и самостојните истржувачи во меѓусебното разбирање на народите на Балканот“.

Во расправата учествуваа повеќе претставници на научни установи од Македонија и Македонци од Македонија и од соседните земји на Репоубликата.
Во рамките на Семакедонскиот собир се одржа Свечена академија во големата сала на Домот на културата “Марко Цепенко“. Со коментари за положбата и правата на Македонците се обратија претставници на македонските заедници од Албанија, Грција, Бугарија, Хрватска, Косово, Србија како и од Светскиот Македонски Конгрес.

Прилеп, Македонија

Прилеп, Македонија

Со културна програма настапи играорната група “Мирче Ацев“ од Прилеп. (Македониум)