Македонците од Мала Преспа организираа Македонска вечер во Торонто, Канада

Македонците со потекло од Мала Преспа кој живеат во Канада, организираа Македонска вечер во црквата Св.Климент Охридски  во Торонто, Канада.

 

 

Гостите кои се дружеа до доцна во ноќта и се веселеа со македоснки песни и ора ги забавуваше музичката група “Бисер”.

Веќе станува традиција, Македонците со потекло од Мала Преспа да организираат Македонска вечер во Канада.

После 1991 година во Канада емигрира поголем број на Македонци од Мала Преспа. (Македониум)