Голо Брдо, Здравствениот дом во Стеблево без вода и електрична енергија

Без врати и прозорци, без вода и без електрична енергија. Таква е состојбата на амбулантата во Стеблево, каде што околу 1.500 луѓе од општина Стеблево треба доаѓаат на преглед.

Докторот на здраствениот дом, кој патува секој ден од Елбасан, вели дека итно е потребно да се превземат мерки бидејќи зимата е на прагот.

Од општина Стеблево, тврдат дека ситуацијата е тешка, и велат дека се чека да се инвестираат од страна на државата.

Општина Стеблево, областа на Голо Брдо, речиси во текот на целиот зимски период е покриена со снег, со што го попречува транспорт и третманот на пациентите во случај на сериозна болест. (Македониум)