(MK) Дипломи за децата - учесници на курсот по македонски јазик во Корча, Албанија