Maqedonasit në Shqipëri festojnë ditën e Ujit të Bekuar

Besimtarët e krishterë Maqedonas në Shqipëri, festuan ditën e Ujit të Bekuar. Ceremonia e hedhjes së kryqit në ujë u mbajtë në zonën e Prespës, Gollobordës, f.Vernik si dhe në qytetet ku jetojnë Maqedonasit në Shqipëri.

Nga festa e ditës së Ujit të Bekuar në Goricë e Vogël, Prespë

Nga festa e ditës së Ujit të Bekuar në Goricë e Vogël, Prespë

Besimtarët u hodhën për të nxjerë kryqin nga uji i hedhur në lumenjtë ose në liqenin e Prespës.

Nga festa e ditës së Ujit të Bekuar në Tuminec, Prespë

Nga festa e ditës së Ujit të Bekuar në Tuminec, Prespë

Sipas ritit, për të marrë kryqin duhet të futen në ujë të rinj meshkuj dhe ai qe e merr i pari konsiderohet i bekuar dhe me mbarësi për vitin. (Makedonium)