Најнова песна на групата “Орешек” од областа на Гора, Албанија

Фолклорната група “Орешек” од с.Орешек областа на Гора, Албанија ја чува и негува македонската култура и традиција од Гора, Албанија.
Grupa Oreshek
Освен негувањетот на изворните македонски песни фолкорната група “Орешек” компонира и свои песни.
“За тебе сум бротаф дејко”, е најновата песна на групата “Орешек”, музиката е на Шклзен Мемишај, текстот на Бајрам Мемишај, додека аранжманот е напишан од Елвис Карадолами, песната е испеана од Бајрам Мемишај.
Слушнете ја новата песна на групата “Орешек” која е поставена на Јутјуб. (Македониум)