(Македонски) ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО АЛБАНИЈА: МАКЕДОНЦИТЕ ДОБИЈА ЕДЕН ГРАДОНАЧАЛНИК И ДЕВЕТ СОВЕТНИЦИ

Dispozicion në gjuhën shqipe