Балканисти од Хелсинки се запознаа со проблемите на Македонците од Албанија

Професори и студенти од Универзитетот во Хелсинки од школата по балканистика на 8-јуни 2015 година, изворно од претставниците на Македонците во Албанија биле запознати за нивната положба и проблемите со кои се соочуваат.

sredba

„Тема на разговор беа двојазичноста и положбата на малцинствата во Република Албанија. Од наша страна ги запознавме професорите и младите балканисти со статусот и со тешкотиите во остварувањето на нашиот национален идентитет, како и со ограничувањата во реалниот живот на локално ниво“, изјави Васил Стерјовски, генерален секретар на Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ).

sredba2

Како што соопшти Стерјовски, на средбата одржана во Корча присуствувале претставници и на другите малцинства кои живеат во подрачјето на Корча . (Македониум)